Søppel og avfall

Søppel og avfall skal ikke settes i trappeoppganger, korridorer eller garasje. Dette gjelder selvfølgelig også møbler - enten har du dem i leiligheten, i boden, eller du kvitter deg med dem. Vaktmester har styrets fullmakt til å kaste dette.

Borettslaget har et søppelskur på baksiden.

Det er egen nøkkel til dette. Hvis du har mistet nøkkelen, bestill ny med e-post til styret.

Skuret har 3 kontainere for søppel og 3 for papir og papp.

  • Hvis første kontainer er full, sjekk neste - alle er veldig sjelden fulle.
  • Pappesker skal trampes flate før de kastes slik at kontainerne ikke fylles med luft.

Vi har kildesortering - veileding her i tillegg til oppslag i søppelskuret:

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/kildesorteringssystemet-i-oslo/

 

Vennligst ikke sett igjen ting som ikke skal kastes ihht oversikt over.

Det at noe får plass i søppelskuret betyr ikke at det kan kastes der.

Oslo Kommune tar dette ikke med seg, noe som betyr at regningen må bli tatt av borettslaget. Styret har andre ting de heller ønsker å bruke penger på en rydding etter de som gir blaffen.

 

Følgende skal IKKE kastes i søppelskuret:

Glass og metall  - kastes i kommunens kontainer på hjørnet Sinsenveien/Olaf Schous vei (rett over gata fra Rema 1000).

Møbler - selg dem, gi dem bort på finn.no eller gi dem bort til bruktbutikken i Sinsenveien 11

 

Batterier, malingsrester, brann- og/eller eksplosjonsfarlige stoffer.

Disse krever kommunen leveres på gjenbruksstasjoner.

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/