Endret: 20 des 2017     Opprettet: 18 jan 2016

Kjellerboder

Borettslaget har en del boder i kjelleren for leilighetene

Først av alt - det er ikke tillatt å oppbevare gass eller bensin i kjellerboden - dette gjelder også hvis bensinen er i tanken på en moped/motorsykkel (enten tømmes og renses tanken helt eller så oppbevares kjøredoningen et annet sted).

  • Bodene skal være låst - lås sørger den enkelte for.
  • Lyset skal slukkes når du er ferdig i boden.
  • Inngangsdør til bodområdet skal være låst - sjekk dette når du går ut.

Ellers ber vi om at du holder det rydding i boden og ikke oppbevarer ting som kan være farlig, spesielt ved brann.

Vaktmester har styrets godkjenning til å kaste ting som lagres i gangene utenfor boder.