Heis alarm

Borettslaget har en heis med direkte alarmtilkobling til alarmsentral

Hvis heisen stopper med deg inni:

Forsøk først å åpne heisdøren med å trykke på åpneknappen

Hvis dette ikke fungerer, trykk og hold inne alarmknappen til du får kontakt med alarmsentralen.