Endret: 16 feb 2018     Opprettet: 13 feb 2018

Gjesteparkeringen vår.

Det er viktig at alle er klar over reglene for gjesteparkeringen vår:

De tre oppmerkede plassene er kun til gjester.

Gjester står lovlig når:

•    De står på en oppmerket plass.

•    Årets P-oblat ligger godt synlig innenfor frontruta.

•    Bilen fjernes etter maks tre dager (maks to netter).
    (Den kan altså ikke flyttes rett over til en annen gjeteplass)

•    De følger reglene på skiltingen på gjesteparkeringen.


Våre beboere har ikke anledning til å parkere egne biler der.
Vi har kun tre plasser på 47 leiligheter.....

Biler som ikke følger disse reglene risikerer borttauing for eiers regning og risko.

Alle leiligheter fikk nye P-oblater for 2018 i høst - og det er kun disse som er gyldige.

Dersom du ikke finner din nye oblat så kontakt styret, så får du en ny.