Fibernett

Lynet Internett er leverandør av fibernett til Utsiktstoppen

Alle leiligheter og hybler har innlagt fibernett med 1000Mbps fart både opp og ned.

 

Nettsiden:

https://www.lynet.no

 

Status og eventuelle feil

https://www.lynet.no/status