Brannvern

Vedlagt ligger branninstruks, prosedyre ved brannalarm og forenklet brukerinstruks for betjening av branntavlen ved siden av postkassestativet.

Styret ber om at den enkelte beboer setter seg godt inn i vedlagt dokumentasjon med gjennomgang for alle beboende - for dere som har leieboere / hybelboere: husk å informere disse også.