25 nov 2015

Hjem

Utsiktstoppen borettslag er et selvstendig borettslag som består av 47 leiligheter over 12 etasjer med adresse Hasleveien 26, 0571 Oslo.

Utsiktstoppen ble ferdig for innflytting 1.juli 2006. Utbygger var AS Naturbetong, entreprenør var Veidekke og megler IHUS eiendomsmekling Grønland.

Leilighetene er fra 40 kvm til 99 kvm (BRA) fra 2 roms til 4 roms. I kjelleren er det boder til alle leilighetene samt 30 garasjeplasser som andelseierne har fortrinnsrett til å leie.

Vi har et grillområde, 3 gjeste parkeringsplasser, sykkelparkering og søppelhus.

Borettslaget forretningsfører er OBOS Eiendomsforvaltning. Vi er medlem av Stiftelsen borettsslagenes Sikringfond som innebærer forsikring mot tap ved at andelseiere ikke klarer å betjene sin del av fellesgjelden.

Vi har også s.k. IN-ordning (Individuell nedbetaling) som gjør at hver andelseier kan innløse sin del av fellesgjelden helt eller delvis.