17 jul 2017

Brannvarsler i Utsiktstoppen

Instruks for brannvarslingsanlegg i Utsiktstoppen. Se spesielt hva man gjør om det kommer forvarsel - da kommer det kort pip fra branntavle ca hvert 4.sekund og beskjed på display om hvilken leilighet dette kommer fra

Om brannvarslingsanlegget


Det er 3 minutters forsinkelse fra detektor i leilighetens gang utløses til alarmen 
går i hele blokka.

Det er normalt tid nok til å lufte ut og gå ned til branntavle for 
å tilbakestille brannvarslingsanlegg før brannalarmen i hele blokka utløses.

Utløses alarmen fra detektor i fellesareal eller brannmelder så utløses alarmen i hele 
blokka umiddelbart. Leilighetene har i tillegg til branndetektoren med 
sokkelalarm i leilighetens gang 1 eller 2 røykvarslere.

Røykvarslerne er trådløst tilkoblet hverandre internt i hver enkelt leilighet, men er ikke tilkoblet blokkas brannvarslingsanlegg (brannvarsleren i gangen).

Røykvarslerne er tilkoblet 240v elektrisitet og har også 9v batterier. Dersom røykvarslerne av en eller annen grunn skal skrus ned så skal de «slides» av og løses ut av låst posisjon ved å benytte en spiss gjenstand til å trykke på utløsermekanismen. Ikke bruk makt! 

NB! Branndetektor i gangen skal ikke røres! (selv om alarmen går!)

Da påløper unødvendige kostnader for reparasjon som må dekkes av beboer. 

 

Brannalarm feilaktig utløst i egen leilighet – alarm fra detektor i leilighetens gang 

 

1. Alarm fra detektor i leilighetens gang

Går alarmen i leilighetens gang: Det er 3 min til hele blokken varsles. 

2. Fjern kilden til røyk / damp. 

Kilden kommer gjerne fra damp fra dusj eller fra kjøkkenet ved matlaging. NB! Ikke forsøk å skru av / ned detektoren. 

3. Luft ut

Sett opp vinduer og dører. Bruk gjerne en bok å vifte med under brannalarmen i leilighetens gang.

NB! Brannalarm skal ikke røres – ikke forsøk å skru den ned! 

 

4. Skru av alarm og tilbakestill 

Møt ved branntavle i blokkens yttergang: Avstill alarm (skrur av lyd). Tilbakestill så alarm (klar til ny bruk). Se instruks for branntavle. 

 

Forvarsel utløst?
– kort pip fra branntavle med ca. 4 sek. mellomrom.

 

1. Ta ledelsen

Førstemann til stede? Ikke nøl med å ta ledelsen. 

 

2. Hvor er forvarselet utløst?

Les av branntavlen hvilken detektor/ brannmelder som viser en mulig brann. 

 

3. Kontroller om beboer er hjemme

Heis eller trapp kan benyttes. Ring på hos vedkommende og meld ifra om at forvarsel er utløst. Luft ut. 

 

4 Falsk alarm?

Avstill alarm (skrur av lyd). Tilbakestill så alarm (klar til ny bruk).