Informasjon fra styre 2015.12.03

Til beboere og leietagere i Utsiktstoppen

Parkering

Borettslaget har 3 parkeringsplasser for gjester.

Dette betyr i klartekst at hvis du bor i borettslaget er dette IKKE parkeringsplass for deg, uansett om du bruker egen bil eller firmabil.

Borettslaget har sett seg lei på at enkelte av våre beboere ikke er voksne nok til å rette seg etter gjeldende regler, så vi har fått et tilbud fra et parkeringsselskap for oppfølging av parkeringsreglementet.

Dette vil påføre hver eneste leilighet en ekstrakostnad vi er sikker på de fleste godt kan være foruten.

Pga. ovennevnte ber vi om at parkeringsreglementet for gjesteplasser respekteres – hvis det fortsatt blir misbrukt ser ikke styret annen løsning enn å inngå avtale med parkeringsselskapet med de kostnader dette vil medføre for oss alle.

Rømningsvei – branntrapp

Vi har hatt utbedringer på branntrappa – slik den var kunne den være en mulig inngang for ubudne gjester – vi kan selvfølgelig ikke sikre oss 100%, men det vil nå være adskillig vanskeligere å ta seg inn den veien.

Styret minner samtidig om at branntrappa er en rømningsvei, ikke er en ordinær utgang – bruk innvendig trapp/heis når det ikke brenner.

Brannvarslingsanlegg

Generalforsamlingen 2015 påla styret å utbedre brannvarslingsanlegget i blokka. Styret har mottatt flere tilbud fra leverandører og har signert kontrakt for komplett utbygging av brannvarslingsanlegget. Per dags dato høres ikke alarmen i fellesareal utenom kjeller og garasje og kan ikke høres inn til leilighetene.

Styret antar at blokka oppfyller byggeteknisk forskrift (TEK 97) og var sikkerhetsmessig godkjent da bygget var nytt. Likevel er ikke styret tilfreds med dagens løsning for brannvarslingsanlegg og brannsikkerhet er styrets ansvar.

For hver enkelt husstand vil komplett utbygging av brannalarmanlegget bety en kostnad på ca kr 6 500 per husstand i engangsinvestering og en tilnærmet lik kostnad for årlig service. Borettslaget vil benytte oppsparte midler så husleien vil ikke endres i 2016.

Det vil installeres branndetektorer med sokkelalarm i hver leilighet og arbeidet vil trolig utføres rundt januar / februar 2016.

Nytt brannvarslingsanlegg vil oppfylle dagens krav, TEK 10. Leverandøren vil utgi informasjon til hver enkelt husstand og koordinere arbeidet.

Ventilsystem

Vi benytter muligheten å samtidig påminne om at avtrekksystemet i blokken er avhengig av å kunne trekke inn luft igjennom ventilene for å fungere. Det er derfor svært viktig at lufteventiler i alle leiligheter alltid står litt åpen for å ikke skape undertrykk. Flere beboere har hatt problemer med vifte på kjøkken og bad, og dette er fordi det i mange leiligheter er lukkede ventiler og dermed hindrer funksjonen til

avtrekksystemet.

Man kan oppleve lett trekk med kald luft fra ventilene på vinteren, men dette vil ikke gjøre det kaldt i leilighetene. Det vil derimot øke sirkulasjon i rommet og dermed gi en bedre varmeeffekt av ovner. Et godt innemiljø er også avhengig av at luften sirkuleres.

Avfall/søppel

Vi minner om at kartonger og esker skal flatpakkes før de legges i papirkontainer, ikke plasseres ved siden av og IKKE legges i kontainer uten å brette dem sammen.

Den ene papirkontaineren har åpent lokk, så det går an å brette eskene og legge dem her – de må ikke skjæres i småbiter for å få dem inn i åpningen i lokket.

Vi har også tre kontainere for søppel – hvis den første er full, ta to steg frem til neste og legg søppelposene der, IKKE plasser dette på gulvet hvor rotter og mus får tak i det.

Vi minner også igjen om at det ikke skal kastes annet enn husholdningsavfall i søppelrommet. Ureglementert avfall som møbler, juletrær, elektriske artikler etc. kan føre til at søppelbilen ikke tømmer søppelet vårt. Vi i styret synes ikke at det er veldig stas å rote i andres søppel fordi noen ikke greier å skjønne dette...

Borettslaget betaler månedlig for å få kastet gjenstander i fellesareal og søppelrom som ikke tas med i normal søppelhenting. Dette er penger som vi kunne ha brukt på andre prosjekter.

Det finnes flere gjenbruksstasjoner i nærområdet og mange gjenstander kan leveres der gratis. Nærmeste er Løren gjenbruksstasjon og Sofienbergparken gjenbruksstasjon, og Brobekk gjenbruksstasjon tar imot alt av avfall gratis opp til en viss mengde. Alle disse er også innenfor bompengeringen.

I tillegg er det en bruktbutikk i Sinsenveien 11 som gjerne tar imot møbler – de betaler til og med for dem – bruk dem i stedet for trapperom/kjeller.

Bo sammen i en blokk

Selv om vi ikke alltid hverken ser eller hører så mye til naboene er det greit å huske på at noen lyder bærer langt, f.eks. bôring i mur. Når det begynner å bli stille og folk skal sove høres andre lyder også langt, f.eks. bass fra stereoen og sentrifugeringen i vaskemaskinen.

Vi har i Norge også en lov som krever at det ikke skal være forstyrrende arbeide på

søn- og helligdager.

Vi ber om at beboerne utøver normal folkeskikk og omtanke til våre medbeboere i borettslaget.

Nye nettsider

Styret jobber med å få oppgradert nettsidene til borettslaget slik at informasjonen både blir korrekt og i tillegg inneholder selvhjelpsinformasjon, info til nye beboere, m.m. Har du innspill til nettsiden, så send gjerne en epost til styret. Mer info kommer om dette.

Maling av fellesareal i 1. etg og kjeller

Styret vil i løpet av våren innhente tilbud på maling av inngangsparti i 1.etg / lobby og kjellergang. Dersom noen har kreative forslag til fargevalg eller forslag til utsmykking, så mottas innspill til styret med takk.

Øvre del av tomta vår mot Hasleveien – hva gjør vi?

Vi har et lite hjørne av tomta vår som i dag blir brukt av naboene til lagring av snø om vinteren og hvor ugress vokser fritt om sommeren.

Vi tar gjerne imot innspill til hva denne kan brukes til.

- Ønsker noen å bruke denne til å dyrke grønnsaker i dyrkingskasser?

- Skal vi forsterke grunnen og lage ytterligere gjesteparkeringsplasser?

Innspill mottas med takk til utsiktstoppen@gmail.com

Håper dere alle har det bra tross en litt våt og varm vinter for tiden :-) Styret ønsker i samme anledning å ønske alle beboere en riktig god jul og et godt nyttår.

Vennlig hilsen

Styret

Utsiktstoppen brl